Welkom bij de Benelux QRP Club.

Op onze site vindt u informatie over onze vereniging die als doel heeft het bevorderen van Experimenteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozendamateurisme.

De club probeert dit te bereiken door het geven van voorlichting, het uitwisselen van gegevens, het verstrekken van schema’s en bouwaanwijzingen van QRP-zenders en al het overige, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken.

Op deze site vindt u artikelen die gaan over verschillende onderwerpen zoals aankondigingen van activiteiten , BQC verenigingsnieuws en verslagen van de vereniging. Korte berichten en artikelen van onze leden vindt u in de QRP-tjes. Een overzicht van ons driemaandelijks clubblad: de ‘Nieuwsbrief’ vindt onder overzicht nieuwsbrieven. Wilt u lid worden van de Benelux QRP Club dan kan dat eenvoudig door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar het adres van de secretaris dat op het formulier staat vermeld.

73
de Benelux QRP Club

“Lezing: Verbindingsdienst tijdens de historische slagen om Rotterdam en Arnhem”

Op donderdagavond 15 juni organiseert de Historische Collectie van de Verbindingsdienst een avond over de rol van militairen van de Verbindingsdienst en de beschikbare communicatiemiddelen tijdens de historische Slag om de Maasbruggen rond Rotterdam in 1940 en operatie Market Garden in 1944.  De avond is op de Bernhardkazerne in Amersfoort en duurt van 18:45 uur tot 21:45 uur. Daarna is er een mogelijkheid voor een rondleiding door de historische collectie.

Toegang is gratis: aanmelden graag voor 1 juni door volledige naam en woonplaats te mailen naar hc.regiment.verbindingstroepen@mindef.nl

Met een geldig legitimatiebewijs heeft u dan toegang tot de kazerne.

Nieuwsbrief 162 2017

De nieuwsbrief 162, juni 2017 wordt momenteel afgerond. Met een beetje geluk begin juni 2017 in de brievenbus.

Onderwerpen deze keer:

  • Beste QRP ers
  • Vanaf de zijlijn(6)
  • Ikea Bamboekastje voor radioprojecten
  • Nogmaals de KX3/PX3 van Elecraft en een beetje KX1
  • Lezing:verbindingdienst tijdens de historische slagen om Rotterdam en Arnhem
  • Marathon 2016-2017
  • QRP Benelux historie
  • Radiomuseum De Stove in Achthuizen
  • Jaarrekening 2016
  • Antennes

73

De Redactie

Bekijk onze foto’s

TIjdens onze meetings en evenementen zijn er foto’s gemaakt, bekijk enkele foto’s hieronder.