Welkom bij de Benelux QRP Club.

Op onze site vindt u informatie over onze vereniging die als doel heeft het bevorderen van Experimenteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozendamateurisme.

De club probeert dit te bereiken door het geven van voorlichting, het uitwisselen van gegevens, het verstrekken van schema’s en bouwaanwijzingen van QRP-zenders en al het overige, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken.

Op deze site vindt u artikelen die gaan over verschillende onderwerpen zoals aankondigingen van activiteiten , BQC verenigingsnieuws en verslagen van de vereniging. Korte berichten en artikelen van onze leden vindt u in de QRP-tjes. Een overzicht van ons driemaandelijks clubblad: de ‘Nieuwsbrief’ vindt onder overzicht nieuwsbrieven. Wilt u lid worden van de Benelux QRP Club dan kan dat eenvoudig door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar het adres van de secretaris dat op het formulier staat vermeld.

73
de Benelux QRP Club

6 oktober 2018, onze jaarlijkse bijeenkomst in De Roef, in Harderwijk

Op 6 oktober 2018 houden we weer onze jaarlijkse Bijeenkomst, in Multifunctioneel Centrum De Roef in Harderwijk. We beginnen om 10:00h, om 10:30h komt het officieel gedeelte aan bod en na de lunch hopen we wat sprekers te vinden voor twee lezingen.  Tot 6 oktober! Of eerder natuurlijk, al was het maar op de band.

Er is zoals altijd ruimte om spullen te demonstreren, testen, debatteren(over techniek) en gezelligheid. Dus aarzel niet om iets mee te nemen.

Er zal in ieder geval een goede 40m dipool opgesteld worden, waarmee allerlei 40m spullen getest kunnen worden, ook voor een paar leuke verbindingen/demonstraties. De antenne zal om 10:00h klaar staan voor onze leden.

73/72

Bestuur, Benelux QRP Club

PS: we zijn nog op zoek naar artikelen voor ons september nummer, antenne-experimenten, vakantie-ervaringen, zelfbouw perikelen (hi)! Heeft u wat leuks te melden, neem aub contact op met de redactie.

DVDRA-2017

Ook dit jaar stonden we op de Dag Van De Radio Amateur 2017, georganiseerd door de VERON.

Dit jaar stonden we met veel zelfbouwprojecten. We hadden veel belangstelling, maar vooral een leuke dag.

Een aantal fotos staan hier op onze website.

Tot 2018 in Zwolle !

73

WebMaster

PS:  Onze oproep voor vakantie verhalen is nog steeds van kracht. Wellicht heeft u tijdens de kerstdagen tijd om nog eens door uw vakantiefotos heen te gaan en wat radioervaringen met ons te delen, die we dan in het voorjaar in onze Nieuwsbrieven kunnen plaatsen.

BENELUX QRP CLUB, 43 jaar

Onze vereniging bestaat nu 43 jaar. Een citaat uit de NB nr. 1 van mei 1975

Tijdens een op 12 april j.l. ten huize van Frans Priem PA0GG gehouden vergadering, die werd bijgewoond door: Jan Mulders PA0ANK, George N. Merz PA0GMZ, Piet Hartman PA0PHN, Frans Th. Oosthoek PA0INA, Jan Vriends PA0NDS, L.C. Doeselaar PA0LCD, J.J. Veldhuizen PA0CEJ, W.H. v.d. Voorde PA0FWS; werd besloten te komen tot oprichting van de:

BENELUX QRP CLUB

Deze club stelt zich ten doel: Het bevorderen van ACTIEF, EXPERIMENTEEL, QRP Radio ontvang en Zendamateurisme.

Tijdens een van onze bestuursvergaderingen hebben we besloten om bij het uitbrengen van de nieuwsbrief, ook de 25 jaar geleden uitgebrachte nieuwsbrief digitaal te publiceren. NB66 juni 1993, is nu hier te downloaden.  Er staan natuurlijk wederom leuke zaken in, sommige artikelen ook in 2018 nog steeds actueel. We laten de vorige nieuwsbrieven ook nog even op onze site voor download. NB64 december 1992 is hier te downloaden, en NB65 maart 1993 is hier te downloaden.

We hopen hiermee vooral nieuwe leden toegang te geven tot erg veel mooie artikelen en ideeën.  Verder betekent dit dat elk kwartaal er een NB te downloaden is, waarmee we ook hopen op nog meer website bezoekers, en nieuwe leden.

73

De Webmaster

Bekijk onze foto’s

TIjdens onze meetings en evenementen zijn er foto’s gemaakt, bekijk enkele foto’s hieronder.