Welkom bij de Benelux QRP Club.

Op onze site vindt u informatie over onze vereniging die als doel heeft het bevorderen van Experimenteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozendamateurisme.

De club probeert dit te bereiken door het geven van voorlichting, het uitwisselen van gegevens, het verstrekken van schema’s en bouwaanwijzingen van QRP-zenders en al het overige, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken.

Op deze site vindt u artikelen die gaan over verschillende onderwerpen zoals aankondigingen van activiteiten , BQC verenigingsnieuws en verslagen van de vereniging. Korte berichten en artikelen van onze leden vindt u in de QRP-tjes. Een overzicht van ons driemaandelijks clubblad: de ‘Nieuwsbrief’ vindt onder overzicht nieuwsbrieven. Wilt u lid worden van de Benelux QRP Club dan kan dat eenvoudig door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar het adres van de secretaris dat op het formulier staat vermeld.

73
de Benelux QRP Club

2017/10/07 04:48:04

QRP dag zaterdag 7 oktober

Ook dit jaar organiseren wij weer de jaarlijkse QRP dag. Voorgaande jaren was het altijd zeer gezellig en leerzaam, dit jaar hopen we op een grotere opkomst als vorige jaren, want er is voldoende te beleven. In de grote zaal is het mogelijk de hele dag dingen te koop aan te bieden, apparatuur te demonstreren of zelfbouw projecten aan elkaar te laten zien. Tevens houden wij weer onze jaarvergadering, waarin we met name aandacht willen besteden aan de toekomst van de BQC.

Na de lunch die door ons wordt aangeboden, is de gelegenheid tot het geven van wat korte presentaties/lezingen in de kleine zaal. Heeft u iets interessants te vertellen of te presenteren laat ons het even weten, een beamer is aanwezig. Ook is er de hele dag de gelegenheid voor onderling QSO zowel in de grote zaal als in centrale ruimte waar ook de bar zich bevind.

Het adres is Zuiderzeepad 1, 3844 JV te Harderwijk,

Maar Let op: TomTom gebruikers dienen bestemming ‘Nuttige plaats, cultureel centrum de roef’ te kiezen of te navigeren naar de Hoefbladmeen te Harderwijk. Extra parkeerruimte treft u aan op de Lage Wei te Harderwijk.

Niet navigeren op Zuiderzeepad 1 de mogelijkheid is dan zeer groot dat u niet op de juiste bestemming aan komt!

Voorlopig programma;

  • 10:00 u Zaal open, Start activiteiten grote zaal.
  • 10:30 u Welkomst woord Voorzitter en jaarvergadering.
  • 12:00 u Lunchpauze
  • 13:00 u 1e Lezing.
  • 14:30 u 2e Lezing.
  • 16:00 u Sluiting

Tot zaterdag 7 oktober.

QRP vakantie 2017

De zomer is altijd een mooie tijd voor onze QRP hobby.  Thuis de antenne verbeteren, of lekker in de zon met de QRP set in eigen tuin.  Ook nemen veel van onze leden een kleine transceiver met antenne mee op vakantie, en zijn enkele dagen actief vanuit het vakantie adres. QRP transceivers hebben grote voordelen ten opzichte van 100W transceivers. QRP spullen zijn klein, licht, vaak te voeden vanuit een kleine accu, en passen altijd wel ergens  tussen de bagage. De een gaat voor echte SOTA of IOTA werk, de ander maakt casual een paar verbindingen op 1 of 2 rust dagen.  In onze volgende Nieuwsbrief willen we speciaal aandacht schenken aan onze buitenactiviteiten.  Stuur daarom zoveel als mogelijk foto’s met een kort verhaaltje over wat je waar hebt ervaren.  Een paar regels met stations beschrijving, QTH beschrijving(ook vanuit je eigen balkon of tuin), en ervaringen is al voldoende.  Alle inzendingen van onze leden zullen op de website gezet worden onder nieuw hoofdstuk VAKANTIE 2017, een aantal inzendingen zullen in de komende Nieuwsbrieven geplaatst worden.

Ter motivatie, op onze leden vergadering in begin oktober later dit jaar zullen 3 inzendingen beloond worden met een kleine prijs(bescheiden) via een loterij.  Alle inzendingen doen mee, bestuur dingt niet mee in de prijzen.

Stuur fotos en tekst aan: redactie@beneluxqrpclub.nl  eventueel via WETRANSFER.

BENELUX QRP CLUB, 42 jaar

Onze vereniging bestaat nu 42 jaar. Een citaat uit de NB nr. 1 van mei 1975

Tijdens een op 12 april j.l. ten huize van Frans Priem PA0GG gehouden vergadering, die werd bijgewoond door: Jan Mulders PA0ANK, George N. Merz PA0GMZ, Piet Hartman PA0PHN, Frans Th. Oosthoek PA0INA, Jan Vriends PA0NDS, L.C. Doeselaar PA0LCD, J.J. Veldhuizen PA0CEJ, W.H. v.d. Voorde PA0FWS; werd besloten te komen tot oprichting van de:

BENELUX QRP CLUB

Deze club stelt zich ten doel: Het bevorderen van ACTIEF, EXPERIMENTEEL, QRP Radio ontvang en Zendamateurisme.

Tijdens afgelopen bestuursvergadering hebben we besloten om bij het uitbrengen van de nieuwsbrief, ook de 25 jaar geleden uitgebrachte nieuwsbrief digitaal te publiceren.

Dus deze maand komt de juni 2017 NB uit, en ook juni 1992 NB is hier te downloaden.  In september is september 1992 te downloaden. LET OP juni  1992 is dan niet meer te downloaden!! We hopen hiermee nieuwe leden toegang te geven tot erg veel mooie artikelen en ideeën.  Verder betekent dit dat elk kwartaal er een NB te downloaden is, waarmee we ook hopen op nog meer website bezoekers, en nieuwe leden.

Verbindingen maken met QRP(5W) blijft prachtig. Een leuk voorbeeld is de 10m band in de maand juni, veel sporadische E, met harde signalen tot 2500km, waabij 5W ruim voldoende is voor een comfortabel SSB of CW QSO.

Bekijk onze foto’s

TIjdens onze meetings en evenementen zijn er foto’s gemaakt, bekijk enkele foto’s hieronder.