Welkom bij de Benelux QRP Club.

Op onze site vindt u informatie over onze vereniging die als doel heeft het bevorderen van Experimenteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozendamateurisme.

De club probeert dit te bereiken door het geven van voorlichting, het uitwisselen van gegevens, het verstrekken van schema’s en bouwaanwijzingen van QRP-zenders en al het overige, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken.

Op deze site vindt u artikelen die gaan over verschillende onderwerpen zoals aankondigingen van activiteiten , BQC verenigingsnieuws en verslagen van de vereniging. Korte berichten en artikelen van onze leden vindt u in de QRP-tjes. Een overzicht van ons driemaandelijks clubblad: de ‘Nieuwsbrief’ vindt onder overzicht nieuwsbrieven. Wilt u lid worden van de Benelux QRP Club dan kan dat eenvoudig door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar het adres van de secretaris dat op het formulier staat vermeld.

73
de Benelux QRP Club

NB 166, juni 2018 gedrukt

Onze nieuwsbrief voor juni 2018 is klaar, gedrukt en wel.  Naar verwachting volgende week op de post en bij u in de brievenbus.  Door vakantie(Ben) en verhuizing(Marc) van onze redactie hebben we een kleine vertraging opgelopen.

In NB166 staan ondermeer de volgende onderwerpen.  Uiteraard een bericht van onze voorzitter Robert, PA9RZ.  Marc, PE1FJN, schrijft over zijn eerste ervaringen met zijn nieuwe SUNSDR2 QRP SDR transceiver. Leon, PE1OLR, deelt met ons zijn ervaringen met het bouwen van een mooie Morse Decoder. In dit nummer ook een vervolg op QRP MAS van Peter, PA0PJE.  Ook hebben we een leuk verslag van de SRS dag ontvangen van Jos, ON6WJ, dat we geplaatst hebben. Onze QRPP man Bert, PA1B, heeft een eenvoudige manier gevonden om nauwkeurige weerstanden van elke waarde samen te stellen mbv standaard reeks weerstanden.

Alvast veel leesplezier,

73, de Redactie

Marc & Ben

PS: aarzel niet om wat in te sturen, we zijn er blij mee

DVDRA-2017

Ook dit jaar stonden we op de Dag Van De Radio Amateur 2017, georganiseerd door de VERON.

Dit jaar stonden we met veel zelfbouwprojecten. We hadden veel belangstelling, maar vooral een leuke dag.

Een aantal fotos staan hier op onze website.

Tot 2018 in Zwolle !

73

WebMaster

PS:  Onze oproep voor vakantie verhalen is nog steeds van kracht. Wellicht heeft u tijdens de kerstdagen tijd om nog eens door uw vakantiefotos heen te gaan en wat radioervaringen met ons te delen, die we dan in het voorjaar in onze Nieuwsbrieven kunnen plaatsen.

BENELUX QRP CLUB, 43 jaar

Onze vereniging bestaat nu 43 jaar. Een citaat uit de NB nr. 1 van mei 1975

Tijdens een op 12 april j.l. ten huize van Frans Priem PA0GG gehouden vergadering, die werd bijgewoond door: Jan Mulders PA0ANK, George N. Merz PA0GMZ, Piet Hartman PA0PHN, Frans Th. Oosthoek PA0INA, Jan Vriends PA0NDS, L.C. Doeselaar PA0LCD, J.J. Veldhuizen PA0CEJ, W.H. v.d. Voorde PA0FWS; werd besloten te komen tot oprichting van de:

BENELUX QRP CLUB

Deze club stelt zich ten doel: Het bevorderen van ACTIEF, EXPERIMENTEEL, QRP Radio ontvang en Zendamateurisme.

Tijdens een van onze bestuursvergaderingen hebben we besloten om bij het uitbrengen van de nieuwsbrief, ook de 25 jaar geleden uitgebrachte nieuwsbrief digitaal te publiceren. NB66 juni 1993, is nu hier te downloaden.  Er staan natuurlijk wederom leuke zaken in, sommige artikelen ook in 2018 nog steeds actueel. We laten de vorige nieuwsbrieven ook nog even op onze site voor download. NB64 december 1992 is hier te downloaden, en NB65 maart 1993 is hier te downloaden.

We hopen hiermee vooral nieuwe leden toegang te geven tot erg veel mooie artikelen en ideeën.  Verder betekent dit dat elk kwartaal er een NB te downloaden is, waarmee we ook hopen op nog meer website bezoekers, en nieuwe leden.

73

De Webmaster

Bekijk onze foto’s

TIjdens onze meetings en evenementen zijn er foto’s gemaakt, bekijk enkele foto’s hieronder.