Welkom bij de Benelux QRP Club.

Op onze site vindt u informatie over onze vereniging die als doel heeft het bevorderen van Experimenteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozendamateurisme.

De club probeert dit te bereiken door het geven van voorlichting, het uitwisselen van gegevens, het verstrekken van schema’s en bouwaanwijzingen van QRP-zenders en al het overige, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken.

Op deze site vindt u artikelen die gaan over verschillende onderwerpen zoals aankondigingen van activiteiten , BQC verenigingsnieuws en verslagen van de vereniging. Korte berichten en artikelen van onze leden vindt u in de QRP-tjes. Een overzicht van ons driemaandelijks clubblad: de ‘Nieuwsbrief’ vindt onder overzicht nieuwsbrieven. Wilt u lid worden van de Benelux QRP Club dan kan dat eenvoudig door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar het adres van de secretaris dat op het formulier staat vermeld.

73
de Benelux QRP Club

7 OKTOBER 2017 – JAARLIJKSE BIJEENKOMST BQC

Op 7 oktober namen leden van de Benelux QRP Club de moeite om naar zalencomplex “De Roef” in Harderwijk te komen voor onze Jaarlijkse Bijeenkomst.

Het volledige verslag van onze vergadering zal in de December Nieuwsbrief geplaatst worden. Zoals gebruikelijk werd na de koffie de ochtend gebruikt om het wel en wee van de club te bespreken.

Na bijna vijf jaar in functie had uw voorzitter Fred PA1FJ te kennen gegeven van de taak af te willen. Familie en ander verenigingswerk gingen meer en meer tijd kosten. Nu had ondergetekende al laten doorschemeren dat na de beste promotie ooit, vervroegd pensioen, er weer tijd kwam om verenigingen wat te ondersteunen. Vanaf 1 januari zal PA9RZ weer voorzitter van de Benelux QRP Club zijn! In de hoop dat er geen stressfactoren van buiten af meer gaan komen. Fred gaf aan wel als bestuurslid mee te blijven doen. Met dit goede nieuws werd het officiële gedeelte afgesloten.

De lunch was weer prima voor elkaar, hulde aan de Roef. Het gezellig samenzijn, het bekijken van zelfbouwprojecten en het onderling QSO leidde tot het tweede deel: de lezingen. Fred gaf het startschot met een lezing over “WWFF”, “World Wide Flora & Fauna”. Kenden we al IOTA, Islands On The Air, SOTA, Summits On the Air en POTA, Pathfinders On The Air, oeps…. JOTA dus, WWFF probeert activiteiten vanuit natuurgebieden te stimuleren. In Nederland is de Veluwezoom zo’n gebied en vlak bij mijn QTH de Amsterdamse Waterleidingduinen. Deze gebieden hebben ieder hun eigen nummer, PAFF voor Nederland en in het geval van de Waterleidingduinen nummer 40. PAFF040 dus. Uiteraard is een en ander op het Internet uit te zoeken, goede start plek is hier.

Na dit enthousiaste verhaal van Fred nam Bert PA1B het woord met een van zijn stokpaardjes: verzwakkers. Met afwijkende demping per sectie vergeleken met standaard verzwakkers is het eenvoudiger snel naar voor ons logische verzwakkingen cq. vermogens te gaan. Zit hier misschien een artikel in, Bert?

Rond 16:00 u werd de bijeenkomst afgesloten. Hartelijk dank aan diegenen die de moeite hebben genomen te komen, laten het er volgend jaar veel meer zijn!

Best 72/73 de Robert van der Zaal, PA9RZ, per 1 januari 2018 weer uw voorzitter.

DVDRA-2017

 

Ook dit jaar stonden we op de Dag Van De Radio Amateur 2017, georganiseerd door de VERON.

Dit jaar stonden we met veel zelfbouwprojecten. We hadden veel belangstelling, maar vooral een leuke dag.

Een aantal fotos staan hier op onze website.

Tot 2018 in Zwolle !

73

WebMaster

PS:  Onze oproep voor vakantie verhalen is nog steeds van kracht. Wellicht heeft u tijdens de kerstdagen tijd om nog eens door uw vakantiefotos heen te gaan en wat radioervaringen met ons te delen, die we dan in het voorjaar in onze Nieuwsbrieven kunnen plaatsen.

BENELUX QRP CLUB, 42 jaar

Onze vereniging bestaat nu 42 jaar. Een citaat uit de NB nr. 1 van mei 1975

Tijdens een op 12 april j.l. ten huize van Frans Priem PA0GG gehouden vergadering, die werd bijgewoond door: Jan Mulders PA0ANK, George N. Merz PA0GMZ, Piet Hartman PA0PHN, Frans Th. Oosthoek PA0INA, Jan Vriends PA0NDS, L.C. Doeselaar PA0LCD, J.J. Veldhuizen PA0CEJ, W.H. v.d. Voorde PA0FWS; werd besloten te komen tot oprichting van de:

BENELUX QRP CLUB

Deze club stelt zich ten doel: Het bevorderen van ACTIEF, EXPERIMENTEEL, QRP Radio ontvang en Zendamateurisme.

Tijdens afgelopen bestuursvergadering hebben we besloten om bij het uitbrengen van de nieuwsbrief, ook de 25 jaar geleden uitgebrachte nieuwsbrief digitaal te publiceren.

NB63 september 1992 is hier te downloaden. We hopen hiermee nieuwe leden toegang te geven tot erg veel mooie artikelen en ideeën.  Verder betekent dit dat elk kwartaal er een NB te downloaden is, waarmee we ook hopen op nog meer website bezoekers, en nieuwe leden.

In deze nieuwsbrief  NB63 van september 1992 staan mooie verhalen van onze aankomende nieuwe voorzitter, Robert, die het stokje op 1 januari 2018 overneemt van Fred.

73

De Webmaster

Bekijk onze foto’s

TIjdens onze meetings en evenementen zijn er foto’s gemaakt, bekijk enkele foto’s hieronder.