Welkom bij de Benelux QRP Club.

Op onze site vindt u informatie over onze vereniging die als doel heeft het bevorderen van Experimenteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozendamateurisme.

De club probeert dit te bereiken door het geven van voorlichting, het uitwisselen van gegevens, het verstrekken van schema’s en bouwaanwijzingen van QRP-zenders en al het overige, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken.

Op deze site vindt u artikelen die gaan over verschillende onderwerpen zoals aankondigingen van activiteiten , BQC verenigingsnieuws en verslagen van de vereniging. Korte berichten en artikelen van onze leden vindt u in de QRP-tjes. Een overzicht van ons driemaandelijks clubblad: de ‘Nieuwsbrief’ vindt onder overzicht nieuwsbrieven. Wilt u lid worden van de Benelux QRP Club dan kan dat eenvoudig door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar het adres van de secretaris dat op het formulier staat vermeld.

73
de Benelux QRP Club

7 APRIL TECHNODAG

Na enkele jaren van stilte heeft de Surplus Radio Society besloten de voormalige “Themadag Zelfbouw” van de SRS en de Benelux QRP Club weer nieuw leven in te blazen, nu als “Technodag”. De BQC is van harte uitgenodigd mee te doen aan de herstart. Fred Marks PAØMER, voorzitter van de SRS, schrijft:

Thema van de dag wordt restauratie en zelfbouw. Als mensen dingen willen meenemen om te laten zien is dat leuk. Ik neem het superwiel mee. We hebben in de morgen een lezing van Dick PA2DTA over de zogenaamde ”luchtwachttorens”, die in de 50er jaren op allerlei plekken in Nederland zijn gebouwd. Tevens houdt de SRS een beursje in de wandelgangen, Ook de QRP mensen kunnen handelen in wat ze te koop hebben.

Zaal open 9.30.  Start lezing zo rond 11.30. Verder voldoende gelegenheid tot onderling QSO. Koffie, fris, thee, bier etc  en gebak en broodjes tegen kleine prijzen te verkrijgen. Locatie de Essenburcht, Schoonbeekhof 1, 3774DA te Kootwijkerbroek.”

Laten we er met de Benelux QRP Club aan meehelpen om er weer een groot succes van te maken!

72 de Robert PA9RZ

DVDRA-2017

 

Ook dit jaar stonden we op de Dag Van De Radio Amateur 2017, georganiseerd door de VERON.

Dit jaar stonden we met veel zelfbouwprojecten. We hadden veel belangstelling, maar vooral een leuke dag.

Een aantal fotos staan hier op onze website.

Tot 2018 in Zwolle !

73

WebMaster

PS:  Onze oproep voor vakantie verhalen is nog steeds van kracht. Wellicht heeft u tijdens de kerstdagen tijd om nog eens door uw vakantiefotos heen te gaan en wat radioervaringen met ons te delen, die we dan in het voorjaar in onze Nieuwsbrieven kunnen plaatsen.

BENELUX QRP CLUB, 43 jaar

Onze vereniging bestaat nu 43 jaar. Een citaat uit de NB nr. 1 van mei 1975

Tijdens een op 12 april j.l. ten huize van Frans Priem PA0GG gehouden vergadering, die werd bijgewoond door: Jan Mulders PA0ANK, George N. Merz PA0GMZ, Piet Hartman PA0PHN, Frans Th. Oosthoek PA0INA, Jan Vriends PA0NDS, L.C. Doeselaar PA0LCD, J.J. Veldhuizen PA0CEJ, W.H. v.d. Voorde PA0FWS; werd besloten te komen tot oprichting van de:

BENELUX QRP CLUB

Deze club stelt zich ten doel: Het bevorderen van ACTIEF, EXPERIMENTEEL, QRP Radio ontvang en Zendamateurisme.

Tijdens een van onze bestuursvergaderingen hebben we besloten om bij het uitbrengen van de nieuwsbrief, ook de 25 jaar geleden uitgebrachte nieuwsbrief digitaal te publiceren.

Door een verhuizing van de webmaster zijn we achter gaan lopen.  Nu zijn er daarom twee Nieuws brieven te downloaden, NB64 december 1992 is hier te downloaden, en NB65 maart 1993 is hier te downloaden. Excuses voor de vertraging. Er staan erg leuke artikelen in, van eenvoudig veldsterkte meetinstrument tot en met weetjes over een mooie transistor 2N3553.

We hopen hiermee vooral nieuwe leden toegang te geven tot erg veel mooie artikelen en ideeën.  Verder betekent dit dat elk kwartaal er een NB te downloaden is, waarmee we ook hopen op nog meer website bezoekers, en nieuwe leden.

73

De Webmaster

Bekijk onze foto’s

TIjdens onze meetings en evenementen zijn er foto’s gemaakt, bekijk enkele foto’s hieronder.