Colofon

Opgericht op 15 april 1975 door PA0GG – Frans Priem (Silent Key)

Bestuur:

Voorzitter

PA9RZ, Robert van der Zaal, Molenstraat 50, 2171GN Sassenheim, 0252-231771, pa9rz@beneluxqrpclub.nl

Secretaris

PA2G, Gerard van de Graaf, Korenmolen 4, 2906RA Capelle aan den IJssel, 0657566250 tussen 19:00 – 21:00, pa2g@beneluxqrpclub.nl

Penningmeester

PE1FJN – Marc Schijven, De van der Schuerenmarke 21, 8016MB, Zwolle, 038-4655203, penningmeester@beneluxqrpclub.nl / Interim

Bestuursleden

PE1FJN – Marc Schijven, De van der Schuerenmarke 21, 8016MB, Zwolle, 038-4655203, pe1fjn@beneluxqrpclub.nl

PA3EPQ – Ben Santen, Boerhaavelaan 134, 7555 BG Hengelo, 074-2911664, pa3epq@beneluxqrpclub.nl

PA1FJ – Fred Jacobs, Tulpenpad 17, 2803 AV Gouda, 06-57242790, pa1fj@beneluxqrpclub.nl

Organisatie:

Ledenadministratie via onze secretaris

 

Contributie

Benelux EUR 14,- per jaar. Betalingen op bankrekeningnummer IBAN NL16INGB0001994925 t.n.v. Benelux QRP Club te Balkbrug

Voor betalingen vanuit het buitenland. IBAN nr: NL16INGB0001994925, BIC nr: INGBNL2A

 

Nieuwsbrief 

Redactie-adres: BQC, p/a Dreessingel 27, 8015 CE, Zwolle, redactie@beneluxqrpclub.nl

Eindredactie: PE1FJN, Marc Schijven

Redactie: PA3EPQ, Ben Santen

Opmaak: PA3EPQ Ben Santen,

Tekeningen: PE1KTH – PA3EPQ

De Nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en wordt bezorgd rond:

1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.

Kopij graag 1-2 maand tevoren inzenden (tekeningen 2 maanden).

De oudere nieuwsbrieven (NB1 – NB140) zijn,  alleen voor leden, digitaal beschikbaar voor € 12,50.

Stuur uw lidnummer, naam en/of call naar PA3EPQ waarna u een e-mail met instructies ontvangt hoe u de Digitale Nieuwsbrieven kan verkrijgen.

 

Awards & certificaten

PA1FJ – Fred Jacobs, Tulpenpad 17, 2803 AV Gouda, 06-57242790, pa1fj@beneluxqrpclub.nl

 

E-mail informatie

info@beneluxqrpclub.nl

De Benelux QRP Club is ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 40596390.