Welkom bij de Benelux QRP Club.

Op onze site vindt u informatie over onze vereniging die als doel heeft het bevorderen van Experimenteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozendamateurisme.

De club probeert dit te bereiken door het geven van voorlichting, het uitwisselen van gegevens, het verstrekken van schema’s en bouwaanwijzingen van QRP-zenders en al het overige, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken.

Op deze site vindt u artikelen die gaan over verschillende onderwerpen zoals aankondigingen van activiteiten , BQC verenigingsnieuws en verslagen van de vereniging. Een overzicht van ons driemaandelijks clubblad: de ‘Nieuwsbrief’ vindt onder overzicht nieuwsbrieven. Recent toegevoegde hoofdstukken MEDIA en AGENDA bevatten foto’s en een overzicht van radioactiviteiten die op de agenda staan, zoals beurzen en contesten. Ook zijn er audio opnames te vinden van twee QRP QSO’s onder MEDIA.

Wilt u lid worden van de Benelux QRP Club dan kan dat eenvoudig door op Wordt ook lid – Benelux QRP Club pagina u aan te melden met het webformulier of gebruik makend van een PDF aanmeldings formulier dat per post verstuurd kan worden.

73
de Benelux QRP Club

Benelux QRP Dag 2022

15 oktober 2022: Uitnodigiging voor onze Jaarlijkse Bijeenkomst

10:00h Opening Zaal, om eigen apparatuur te demonstreren, neer te zetten

11:00h Begin officiële deel

16:00h afsluiten bijeenkomst

Namens het bestuur nodig ik U uit om onze Jaarlijkse Bijeenkomst bij te wonen.  Voor het eerst in drie jaar kunnen we elkaar weer daadwerkelijk ontmoeten!

Onze Jaarlijkse Bijeenkomst wordt gehouden in de splinternieuwe prachtige Roef op de bekende locatie in Harderwijk, op een nieuw adres: Middelste Wei 2-4.

Verzoek: stuur een email naar info@beneluxqrpclub.nl met als onderwerp

BQC nummer ,  ik kom naar de BQC Clubdag”.

73 Bestuur BQC

NB183

september 2022

17 september 2022: nu we bevestiging hebben over het doorgaan van onze BQC dag in de Roef, hebben we ook onze nieuwsbrief af kunnen ronden. Deze ligt nu bij de drukker, dus nog even geduld.

De Nieuwsbrief van september 2022 is verstuurd, met daarin enkele buiten activiteiten van onze leden. De voorlopige inhoud is te vinden op de NIEUWSBRIEF pagina van onze site.

Onze website heeft groot onderhoud gehad, waardoor de site nog sneller is geworden, en het ook eenvoudiger is geworden om de site te onderhouden, en van content te voorzien. 

Vakantie foto’s met radio activiteiten van onze leden plaatsen we met plezier op de BQC leden in actie pagina. Een WETRANSFER met foto’s aan de webmaster met kort verhaaltje is voldoende. Recentelijk foto’s ontvangen van Marcel PA1MAR, die vanuit EA8 actief is geweest op 20,30 en 40m.  Ook nog foto’s van PE1HOY ontvangen, van de SSB Velddag VERON Amstelveen 2022, met veel QRP activiteiten.

Verder hebben we ook een paar foto’s van ons bezoek aan Beetsterzwaag 2022, een leuke beurs, onder MEDIA geplaatst.

Veel lees & experimenteer plezier,

73 Bestuur BQC

BENELUX QRP CLUB

Ondertussen 47 jaar jong!

Onze vereniging bestaat nu 47 jaar, we zijn goed op weg naar de 50. Een citaat uit de NB nr. 1 van mei 1975.

Tijdens een op 12 april j.l. ten huize van Frans Priem PA0GG gehouden vergadering, die werd bijgewoond door: Jan Mulders PA0ANK, George N. Merz PA0GMZ, Piet Hartman PA0PHN, Frans Th. Oosthoek PA0INA, Jan Vriends PA0NDS, L.C. Doeselaar PA0LCD, J.J. Veldhuizen PA0CEJ, W.H. v.d. Voorde PA0FWS; werd besloten te komen tot oprichting van de:

BENELUX QRP CLUB

Deze club stelt zich ten doel: Het bevorderen van ACTIEF, EXPERIMENTEEL, QRP Radio ontvang en Zendamateurisme.

Tijdens een van onze bestuursvergaderingen in 2017 hebben we besloten om bij het uitbrengen van de nieuwsbrief, ook de 25 jaar geleden uitgebrachte nieuwsbrief digitaal te publiceren. Er staan natuurlijk wederom leuke zaken in, sommige artikelen ook in 2019 nog steeds actueel. We hopen hiermee vooral nieuwe leden toegang te geven tot erg veel mooie artikelen en ideeën.  Verder betekent dit dat elk kwartaal er een 25 jarige NB te downloaden is, waarmee we ook hopen op nog meer websitebezoekers, en nieuwe leden.  Er zijn weer aantal oude nieuwsbrieven te downloaden.

Een aantal historische nieuwsbrieven zijn te downloaden op de HISTORIE pagina.

73 Bestuur BQC

Bekijk onze foto’s

TIjdens onze meetings en evenementen zijn er foto’s gemaakt, bekijk enkele foto’s hieronder.