Welkom bij de Benelux QRP Club.

Op onze site vindt u informatie over onze vereniging die als doel heeft het bevorderen van Experimenteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozendamateurisme.

De club probeert dit te bereiken door het geven van voorlichting, het uitwisselen van gegevens, het verstrekken van schema’s en bouwaanwijzingen van QRP-zenders en al het overige, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken.

Op deze site vindt u artikelen die gaan over verschillende onderwerpen zoals aankondigingen van activiteiten , BQC verenigingsnieuws en verslagen van de vereniging. Een overzicht van ons driemaandelijks clubblad: de ‘Nieuwsbrief’ vindt onder overzicht nieuwsbrieven. Recent toegevoegde hoofdstukken MEDIA en AGENDA bevatten foto’s en een overzicht van radioactiviteiten die op de agenda staan, zoals beurzen en contesten. Ook zijn er audio opnames te vinden van twee QRP QSO’s onder MEDIA.

Wilt u lid worden van de Benelux QRP Club dan kan dat eenvoudig door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar het adres van de secretaris dat op het formulier staat vermeld.

73
de Benelux QRP Club

25 mei 2019, Friese Radio Markt in Beetsterzwaag

Voor de 41ste keer organiseert de afdeling Friese Wouden A63 de “Friese Radio Markt”. Ruim 100 standhouders, zowel particulieren als handelaren prijzen hun goederen aan in en rondom zalencentrum “De Buorskip” te Beetsterzwaag.

Ook de Benelux QRP club zal er aanwezig zijn,

73/72

Bestuur, Benelux QRP Club

NB1170 Juni 2019

NB170 juni 2019 is in de maak, met mooie artikelen,

Inhoud deze keer:

  • Beste QRP vrienden; PA9RZ
  • “Flessenzender”; PA3CLL
  • Deltaloop antenna voor de 40m-Band; PA3CLL
  • Vanaf de zijlijn(9); PA3GIL
  • mW meter met de AD8317(2); PA0RWE & PA3EPQ
  • Marathon 2017/2018
  • Uitstapje naar ASTRON; PA9RZ

Eenieder alvast veel leesplezier gewenst in de zomer!

Bestuur, BeNeLux QRP Club

PS: Onze oproep voor bijdragen blijft natuurlijk.  Deel uw ervaring met onze leden. In 2019 kunnen we ook filmpjes en audio fragmenten plaatsen op onze site, als bijlage aan uw verslagen/bijdragen. Er komt een MEDIA kopje op onze site.

BENELUX QRP CLUB, 44 jaar

Onze vereniging bestaat nu 44 jaar. Een citaat uit de NB nr. 1 van mei 1975.

Tijdens een op 12 april j.l. ten huize van Frans Priem PA0GG gehouden vergadering, die werd bijgewoond door: Jan Mulders PA0ANK, George N. Merz PA0GMZ, Piet Hartman PA0PHN, Frans Th. Oosthoek PA0INA, Jan Vriends PA0NDS, L.C. Doeselaar PA0LCD, J.J. Veldhuizen PA0CEJ, W.H. v.d. Voorde PA0FWS; werd besloten te komen tot oprichting van de:

BENELUX QRP CLUB

Deze club stelt zich ten doel: Het bevorderen van ACTIEF, EXPERIMENTEEL, QRP Radio ontvang en Zendamateurisme.

Tijdens een van onze bestuursvergaderingen in 2017 hebben we besloten om bij het uitbrengen van de nieuwsbrief, ook de 25 jaar geleden uitgebrachte nieuwsbrief digitaal te publiceren. Er staan natuurlijk wederom leuke zaken in, sommige artikelen ook in 2018 nog steeds actueel. In NB68 december 1993 is hier te downloaden, staat een mooi verhaal over raam antennes, een stukje over het ANG wiel, AVC met dual gate mosfets, een SSB zender met slechts 2 buizen en meer.  We laten de vorige 4 nieuwsbrieven ook nog even op onze site voor download. NB64 december 1992 is hier te downloaden, NB65 maart 1993 is hier te downloaden, NB66 juni 1993 is hier te downloaden, en NB67 september 1993 is nog hier te downloaden.

We hopen hiermee vooral nieuwe leden toegang te geven tot erg veel mooie artikelen en ideeën.  Verder betekent dit dat elk kwartaal er een NB te downloaden is, waarmee we ook hopen op nog meer website bezoekers, en nieuwe leden.

73

De Webmaster

Bekijk onze foto’s

TIjdens onze meetings en evenementen zijn er foto’s gemaakt, bekijk enkele foto’s hieronder.