Welkom bij de Benelux QRP Club.

Op onze site vindt u informatie over onze vereniging die als doel heeft het bevorderen van Experimenteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozendamateurisme.

De club probeert dit te bereiken door het geven van voorlichting, het uitwisselen van gegevens, het verstrekken van schema’s en bouwaanwijzingen van QRP-zenders en al het overige, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken.

Op deze site vindt u artikelen die gaan over verschillende onderwerpen zoals aankondigingen van activiteiten , BQC verenigingsnieuws en verslagen van de vereniging. Een overzicht van ons driemaandelijks clubblad: de ‘Nieuwsbrief’ vindt onder overzicht nieuwsbrieven. Recent toegevoegde hoofdstukken MEDIA en AGENDA bevatten foto’s en een overzicht van radioactiviteiten die op de agenda staan, zoals beurzen en contesten. Ook zijn er audio opnames te vinden van twee QRP QSO’s onder MEDIA.

Wilt u lid worden van de Benelux QRP Club dan kan dat eenvoudig door op Wordt ook lid – Benelux QRP Club pagina u aan te melden met het webformulier of gebruik makend van een PDF aanmeldings formulier dat per post verstuurd kan worden.

73
de Benelux QRP Club

7 oktober 2023; Uitnodiging voor onze jaarlijkse bijeenkomst

Namens het bestuur nodigen wij de leden uit voor onze jaarlijkse bijeenkomst. Het ziet er naar uit dat onze voorzitter, Robert, PA9RZ, de vergadering niet bij kan wonen. Gelukkig is hij wel weer thuis en weer actief.
 
De agenda:
 
10:00 Zaal open; gelegenheid om eigen apparatuur te demonstreren
11:00 Begin van het officiele deel waarin:
-Opening & Mededelingen van het bestuur
-Verslag van de penningmeester
-Stand van zaken in de vereniging
-Activiteiten(waaronder Marathon)
-Nieuwsbrief
-Wat verder ter tafel komt en rondvraag
-Sluiting
12:30 Lunch
13:30 Middag gedeelte met:
-Lezing Henk PA3CCL over de ontwikkeling van radar in de WOII
-Een of meer presentaties van zelfbouwprojecten
-Onderlinge QSO
16:00 Sluiting en opruimen
 
De jaarlijkse bijeenkomst wordt gehouden in de Roef op de bekende locatie in Harderwijk aan de Middelste Wei 2-4 (afslag aan doorgaande weg Stadswei te Harderwijk)
 
Verzoek: stuur een email naar info@beneluxqrpclub.nl als je komt, met oog op catering; uiteraard ook welkom zonder aanmelding.
 
Tot zaterdag 7 oktober in de Roef

NB187

september 2023

Nieuwsbrief 187 is verzonden, verwachting is dat 19 september deze op uw deurmat ligt.

NB187, september 2023, met de volgende inhoud:

 • Beste QRP vrienden, PA9RZ
 • In memoriam: PA0WDW, PA9RZ
 • Samen op één lijn, PA9RZ
 • Een ontvanger volgens de fasemethode, PA3EPQ
 • JOTA zomerkampronde, PB0TUX
 • Marathon 2022/2023, PA1B
 • De vfo uit de Daylight Again Transceiver, PE2BS
 • Mijn GOTA activiteit, Garden on the air, PA1EJ
 • PE1FJN Goes QRP on WARC, PE1FJN
 • De Low-budget HAM-operator, PD4B
 • Uit de oude doos. De super reg. ontvanger met 2 buizen.(0V2), PA3CLL
 • 7 oktober 2023: Uitnodiging voor onze Jaarlijkse Bijeenkomst, Bestuur

Voor “nog niet leden” nieuwsgierig geworden ? aarzel dan niet om ook lid te worden!

73 Bestuur BQC

BENELUX QRP CLUB

Ondertussen 47 jaar jong!

Onze vereniging bestaat nu 47 jaar, we zijn goed op weg naar de 50. Een citaat uit de NB nr. 1 van mei 1975.

Tijdens een op 12 april j.l. ten huize van Frans Priem PA0GG gehouden vergadering, die werd bijgewoond door: Jan Mulders PA0ANK, George N. Merz PA0GMZ, Piet Hartman PA0PHN, Frans Th. Oosthoek PA0INA, Jan Vriends PA0NDS, L.C. Doeselaar PA0LCD, J.J. Veldhuizen PA0CEJ, W.H. v.d. Voorde PA0FWS; werd besloten te komen tot oprichting van de:

BENELUX QRP CLUB

Deze club stelt zich ten doel: Het bevorderen van ACTIEF, EXPERIMENTEEL, QRP Radio ontvang en Zendamateurisme.

Tijdens een van onze bestuursvergaderingen in 2017 hebben we besloten om bij het uitbrengen van de nieuwsbrief, ook de 25 jaar geleden uitgebrachte nieuwsbrief digitaal te publiceren. Er staan natuurlijk wederom leuke zaken in, sommige artikelen ook in 2019 nog steeds actueel. We hopen hiermee vooral nieuwe leden toegang te geven tot erg veel mooie artikelen en ideeën.  Verder betekent dit dat elk kwartaal er een 25 jarige NB te downloaden is, waarmee we ook hopen op nog meer websitebezoekers, en nieuwe leden.  Er zijn weer aantal oude nieuwsbrieven te downloaden.

Een aantal historische nieuwsbrieven zijn te downloaden op de HISTORIE pagina.

73 Bestuur BQC

Bekijk onze foto’s

TIjdens onze meetings en evenementen zijn er foto’s gemaakt, bekijk enkele foto’s hieronder.