Onze vereniging bestaat 1 mei 2023 alweer  49 jaar, en we zijn goed op weg naar de 50, ons gouden jubileum.

Een citaat uit de NB nr. 1 van mei 1975:

Tijdens een op 12 april j.l. ten huize van Frans Priem PA0GG gehouden vergadering, die werd bijgewoond door: Jan Mullers PA0ANK, George N. Merz PA0GMZ, Piet Hartman PA0PHN, Frans Th. Oosthoek PA0INA, Jan Vriends PA0NDS, L.C. Doeselaar PA0LCD, J.J. Veldhuizen PA0CEJ, W.H. v.d. Voorde PA0FWS; werd besloten te komen tot oprichting van de: BENELUX QRP CLUB Deze club stelt zich ten doel: Het bevorderen van ACTIEF, EXPERIMENTEEL, QRP Radio ontvang en Zendamateurisme.

Tijdens een van onze bestuursvergaderingen in 2017 hebben we besloten om bij het uitbrengen van de nieuwsbrief, ook de 25 jaar geleden uitgebrachte nieuwsbrief digitaal te publiceren. Er staan natuurlijk wederom leuke zaken in, sommige artikelen ook nu nog steeds actueel zijn. We hopen hiermee vooral nieuwe leden toegang te geven tot erg veel mooie artikelen en ideeën.  Verder betekent dit dat elk kwartaal er een aantal 25 jarige nieuwsbrieven te downloaden zijn, waarmee we ook hopen op nog meer websitebezoekers, en nieuwe leden.

In onze nieuwsbrieven van 25 jaar geleden is ook nog voldoende QRP inspiratie op te doen.

In NB83 september 1997, 25 jaar geleden, wordt onder andere aandacht besteed aan QRP BOVEN 30MHz door onze huidige voorzitter Robert, destijds PA3BHK.

Een bijzonder project van DJ0GD passeert ook de revue, een nostalgische QRP zender rond een Philips TC04/10.

Verder wordt nog een hele mooi bouwdoos een HARTKIT 2000 TRANSCEIVER door PA0KSB beschreven.

 

Voor de digitale mensen, staat er ook nog een TAP-TELLER beschreven waarmee de ontvangst frequentie van een ontvangen gemeten kan worden, waarbij ook rekening wordt gehouden met de BFO instelling. Dit circuit is ook door Klaas PA0KSB beschreven.

 

Veel leesplezier,

73 Bestuur, Benelux QRP Club

Op dit moment zijn de volgende historische nieuwsbrieven te downloaden:

Nieuwsbrieven 1 t/m 150 digitaal ontvangen: (Alleen voor leden BQC, kosten €15,00) Stuur uw lidnummer, naam en/of call naar bg.santen@home.nl, waarna u een e-mail ontvangt waarin uitgelegd wordt hoe u de Nieuwsbrieven 1 t/m 150 digitaal kunt ontvangen.