Onze vereniging bestaat 1 mei 2022 alweer  47 jaar, en we zijn goed op weg naar de 50, ons gouden jubileum.

Een citaat uit de NB nr. 1 van mei 1975:

Tijdens een op 12 april j.l. ten huize van Frans Priem PA0GG gehouden vergadering, die werd bijgewoond door: Jan Mulders PA0ANK, George N. Merz PA0GMZ, Piet Hartman PA0PHN, Frans Th. Oosthoek PA0INA, Jan Vriends PA0NDS, L.C. Doeselaar PA0LCD, J.J. Veldhuizen PA0CEJ, W.H. v.d. Voorde PA0FWS; werd besloten te komen tot oprichting van de: BENELUX QRP CLUB Deze club stelt zich ten doel: Het bevorderen van ACTIEF, EXPERIMENTEEL, QRP Radio ontvang en Zendamateurisme.

Tijdens een van onze bestuursvergaderingen in 2017 hebben we besloten om bij het uitbrengen van de nieuwsbrief, ook de 25 jaar geleden uitgebrachte nieuwsbrief digitaal te publiceren. Er staan natuurlijk wederom leuke zaken in, sommige artikelen ook nu nog steeds actueel zijn. We hopen hiermee vooral nieuwe leden toegang te geven tot erg veel mooie artikelen en ideeën.  Verder betekent dit dat elk kwartaal er een aantal 25 jarige nieuwsbrieven te downloaden zijn, waarmee we ook hopen op nog meer websitebezoekers, en nieuwe leden.

In onze nieuwsbrieven van 25 jaar geleden is ook nog voldoende QRP inspiratie op te doen.

In NB82 juni 1997, 25 jaar geleden, wordt onder andere een ALL-BAND QRP TX met VXO frequentie stabilisatie besproken, een bijzonder mooi concept destijds door PA0KSB beschreven. Met relatief weinig componenten een paar wat op alle HF banden met een eindtrapje dat gebruikt maakt van de wel heel bekende BFR96 en 2N3866, netjes in balans 2 aan 2.

 

 

Veel leesplezier,

72 Het Bestuur  Benelux QRP Club

Op dit moment zijn de volgende historische nieuwsbrieven te downloaden:

De oudere nieuwsbrieven (NB1 – NB140) zijn,  alleen voor leden, digitaal beschikbaar voor € 12,50. Stuur uw lidnummer, naam en/of call naar PA3EPQ (pa3epq@beneluxqrpclub.nl)  waarna u een e-mail met instructies ontvangt hoe u de Digitale Nieuwsbrieven kan verkrijgen.