Colofon

Opgericht op 15 april 1975 door PA0GG – Frans Priem (Silent Key)

Bestuur:

Voorzitter

PA9RZ, Robert van der Zaal, Molenstraat 50, 2171GN Sassenheim, 0252-231771, pa9rz@beneluxqrpclub.nl

Secretaris

Vacature; stuur secretaris zaken zoals adreswijzigingen en nieuw lid inschrijvingen aan info@beneluxqrpclub.nl

Penningmeester

PA4AH – Ambro van Hoof, 0610271817,  penningmeester@beneluxqrpclub.nl

Bestuursleden

PE1FJN – Marc Schijven, 038-4655203, pe1fjn@beneluxqrpclub.nl

PA3EPQ – Ben Santen, pa3epq@beneluxqrpclub.nl

Webmaster

PE1FJN – Marc Schijven,  038-4655203, pe1fjn@beneluxqrpclub.nl

Organisatie:

Ledenadministratie via onze secretaris

Contributie

Benelux EUR 14,- per jaar. Betalingen op bankrekeningnummer IBAN NL16INGB0001994925 t.n.v. Benelux QRP Club te Sassenheim

Voor betalingen vanuit het buitenland. IBAN nr: NL16INGB0001994925, BIC nr: INGBNL2A

Nieuwsbrief 

Redactie-adres: BQC, p/a De van der Schuerenmarke 21, 8016MB, Zwolle, redactie@beneluxqrpclub.nl

Eindredactie: PE1FJN, Marc Schijven

Redactie: PA3EPQ, Ben Santen

Opmaak: PA3EPQ Ben Santen,

De Nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en wordt bezorgd rond:

1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.

Kopij graag 2-3 maand tevoren inzenden (tekeningen 2 maanden).

De oudere nieuwsbrieven (NB1 – NB140) zijn,  alleen voor leden, digitaal beschikbaar voor € 12,50.

Stuur uw lidnummer, naam en/of call naar PA3EPQ waarna u een e-mail met instructies ontvangt hoe u de Digitale Nieuwsbrieven kan verkrijgen.

Awards & certificaten

info@beneluxqrpclub.nl

E-mail informatie

info@beneluxqrpclub.nl

De Benelux QRP Club is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 40596390.