Onze vereniging bestaat nu 44 jaar, en we zijn goed op weg naar de 50, ons gouden jubileum.

Een citaat uit de NB nr. 1 van mei 1975:

Tijdens een op 12 april j.l. ten huize van Frans Priem PA0GG gehouden vergadering, die werd bijgewoond door: Jan Mulders PA0ANK, George N. Merz PA0GMZ, Piet Hartman PA0PHN, Frans Th. Oosthoek PA0INA, Jan Vriends PA0NDS, L.C. Doeselaar PA0LCD, J.J. Veldhuizen PA0CEJ, W.H. v.d. Voorde PA0FWS; werd besloten te komen tot oprichting van de: BENELUX QRP CLUB Deze club stelt zich ten doel: Het bevorderen van ACTIEF, EXPERIMENTEEL, QRP Radio ontvang en Zendamateurisme.

Tijdens een van onze bestuursvergaderingen in 2017 hebben we besloten om bij het uitbrengen van de nieuwsbrief, ook de 25 jaar geleden uitgebrachte nieuwsbrief digitaal te publiceren. Er staan natuurlijk wederom leuke zaken in, sommige artikelen ook nu nog steeds actueel zijn. We hopen hiermee vooral nieuwe leden toegang te geven tot erg veel mooie artikelen en ideeën.  Verder betekent dit dat elk kwartaal er een aantal 25 jarige nieuwsbrieven te downloaden zijn, waarmee we ook hopen op nog meer websitebezoekers, en nieuwe leden.

In de NB72 van december 1994 worden zijn onder andere de volgende artikelen te vinden:

IJSLANDS QRP, door PA3FSC

Een leuk verhaal van PA3FSC over een ontmoeting met Villi TF3DX, die vandaag ook nog actief is, net zoals PA3FSC, onze Bert nu PA1B, hi.

EEN DELTA-LOOP VOOR 7,10,14,18,21,24 EN 28MHz

Een mooi antenne project van Gideon Havran, vertaald door PA0GHS.

DE BQC MEETING VAN 3 SEPTEMBER 1994

QRP BOVEN 30MHZ, door PA3BHK

Een inspirerend verhaal van Robert, onze voorzitter, over QRP op VHF.

SUPER RIT VOOR DE HW-8, door KA7BCD

ZELFBOUW IN DE TOEKOMST

DE KENWOOD TS-50S MET QRP

Veel leesplezier,

72 Het Bestuur  Benelux QRP Club

Op dit moment zijn de volgende nieuwsbrieven te downloaden:

De oudere nieuwsbrieven (NB1 – NB140) zijn,  alleen voor leden, digitaal beschikbaar voor € 12,50. Stuur uw lidnummer, naam en/of call naar PA3EPQ (pa3epq@beneluxqrpclub.nl)  waarna u een e-mail met instructies ontvangt hoe u de Digitale Nieuwsbrieven kan verkrijgen.