Onze vereniging bestaat nu 44 jaar, en we zijn goed op weg naar de 50, ons gouden jubileum. 

Een citaat uit de NB nr. 1 van mei 1975:

Tijdens een op 12 april j.l. ten huize van Frans Priem PA0GG gehouden vergadering, die werd bijgewoond door: Jan Mulders PA0ANK, George N. Merz PA0GMZ, Piet Hartman PA0PHN, Frans Th. Oosthoek PA0INA, Jan Vriends PA0NDS, L.C. Doeselaar PA0LCD, J.J. Veldhuizen PA0CEJ, W.H. v.d. Voorde PA0FWS; werd besloten te komen tot oprichting van de: BENELUX QRP CLUB Deze club stelt zich ten doel: Het bevorderen van ACTIEF, EXPERIMENTEEL, QRP Radio ontvang en Zendamateurisme.

Tijdens een van onze bestuursvergaderingen in 2017 hebben we besloten om bij het uitbrengen van de nieuwsbrief, ook de 25 jaar geleden uitgebrachte nieuwsbrief digitaal te publiceren. Er staan natuurlijk wederom leuke zaken in, sommige artikelen ook nu nog steeds actueel zijn. We hopen hiermee vooral nieuwe leden toegang te geven tot erg veel mooie artikelen en ideeën.  Verder betekent dit dat elk kwartaal er een aantal 25 jarige nieuwsbrieven te downloaden zijn, waarmee we ook hopen op nog meer websitebezoekers, en nieuwe leden.

In de NB72 van december 1994 worden zijn onder andere de volgende artikelen te vinden:

In onze nieuwsbrief van 25 jaar geleden is ook nog voldoende QRP inspiratie op te doen.  Een paar voorbeelden uit de te downloaden NB73 zijn:

2M VXO zender van Hans, PA3GJW

Een eenvoudige zender om mee uit te komen in FM op 2, met een aantal nog steeds welbekende transistoren.

QRP Boven 30MHz, door PA3BHK, alias onze voorzitter Robert PA9RZ

Robert is fervent QRP man die regelmatig boven 30MHz te vinden is. Dit was 25 jaar geleden het geval, maar ook vandaag de dag is hij nog steeds regelmatig te vinden op de VHF en UHF frequenties.  In dit korte artikel deelt Robert zijn ervaringen, en hij laat in ieder geval zien dat QRP ook prima werkt boven de 30MHz.

Front end voor 50MHz, door PA3FFZ

Bastiaan beschrijft hier zijn ervaringen met het opbouwen van een transceiver voor 50MHz.

Power tip van PA0GG

De oprichter Franssk geeft ons nog een mooie ontvanger tip, het front-end uitvoeren met een power HF transistor, zoals een 2N3866, om het intermodulatie gedrag sterk te verbeteren.

INDEX LABORATORIES ‘QRPPLUS’, door PA3BHK

Hier beschrijft Robert een minder bekende QRP transceiver. W1HUE heeft de moeite genomen om veel gegevens op zijn site te zetten.  Leuk leesvoer, en goed voor zelfbouw ideeen.

https://w1hue.org/QRP_PLUS_Docs.html

Veel leesplezier,

72 Het Bestuur  Benelux QRP Club

Op dit moment zijn de volgende nieuwsbrieven te downloaden:

De oudere nieuwsbrieven (NB1 – NB140) zijn,  alleen voor leden, digitaal beschikbaar voor € 12,50. Stuur uw lidnummer, naam en/of call naar PA3EPQ (pa3epq@beneluxqrpclub.nl)  waarna u een e-mail met instructies ontvangt hoe u de Digitale Nieuwsbrieven kan verkrijgen.