Colofon

Opgericht op 15 april 1975 door PA0GG – Frans Priem (Silent Key)

Bestuur:

Voorzitter

PA9RZ, Robert van der Zaal, Molenstraat 50, 2171GN Sassenheim, 0252-231771, pa9rz@beneluxqrpclub.nl

Secretaris

PA3CLL, Henk Zwier “ad interim” , secretaris@beneluxqrpclub.nl

Penningmeester

PA4AH – Ambro van Hoof, 0610271817,  penningmeester@beneluxqrpclub.nl

Bestuursleden

PE1FJN – Marc Schijven, 038-4655203, pe1fjn@beneluxqrpclub.nl

PA3EPQ – Ben Santen, pa3epq@beneluxqrpclub.nl

Webmasters

PE1FJN  – Marc Schijven,  038-4655203, webmaster@beneluxqrpclub.nl

PA3GNZ – Tjeerd Gaasbeek, 06-10729412, webmaster@beneluxqrpclub.nl

Bij voorkeur per email met ons contact opnemen, zodat wij, Tjeerd en Marc, beide op de hoogte zijn. Grote bestanden, zoals foto’s, bij voorkeur per WeTransfer.

Organisatie:

Ledenadministratie via onze secretaris

Contributie

Benelux EUR 14,- per jaar. Betalingen op bankrekeningnummer IBAN NL16INGB0001994925 t.n.v. Benelux QRP Club te Sassenheim

Voor betalingen vanuit het buitenland. IBAN nr: NL16INGB0001994925, BIC nr: INGBNL2A

Nieuwsbrief 

Redactie-adres: BQC, p/a De van der Schuerenmarke 21, 8016MB, Zwolle, redactie@beneluxqrpclub.nl

Eindredactie: PE1FJN, Marc Schijven

Redactie: PA3EPQ, Ben Santen

Opmaak: PA3EPQ Ben Santen,

De Nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en wordt bezorgd rond:

1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.

Kopij graag 2-3 maand tevoren inzenden (tekeningen 2 maanden).

De oudere nieuwsbrieven (NB1 – NB140) zijn,  alleen voor leden, digitaal beschikbaar voor € 12,50.

Stuur uw lidnummer, naam en/of call naar PA3EPQ waarna u een e-mail met instructies ontvangt hoe u de Digitale Nieuwsbrieven kan verkrijgen.

Awards & certificaten

info@beneluxqrpclub.nl

E-mail informatie

info@beneluxqrpclub.nl

De Benelux QRP Club is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 40596390.

Doelstellingen van de Benelux QRP Club:
Het bevorderen van laag-vermogen (QRP) radiozendamateurisme. Tijdens wedstrijden en andere evenementen zal hoogstens 5 watt output als QRP aangemerkt worden, bij gebruik van telefonie is de grens 10 watt PEP output. De club zal zijn doel trachten te bereiken door het geven van voorlichting, het uitwisselen van gegevens, het verstrekken van schema’s en bouwaanwijzingen van QRP-zenders, etc.

De club geeft een driemaandelijkse periodiek uit: de ‘Nieuwsbrief’.  De club bestaat uit luister- en zendamateurs die genoegen stellen in het experimentele karakter van ‘werken met klein vermogen’.
Zij stellen zich als doel om niet meer vermogen te gebruiken dan nodig is voor een goede verbinding, temeer daar dit de onderlinge storing op de amateurbanden beperkt. De leden zijn actief met de hobby bezig en geven hiervan blijk door het rapporteren van bijzondere verbindingen, met de gebruikte (zelfbouw) apparatuur, de toegepaste antenne en/of de bijzondere locatie.

De leden dragen de QRP-hobby naar buiten uit in woord, geschrift of met de daad wat niet wil zeggen dat het van tijd tot tijd werken met QRO niet zou zijn toegestaan!

Wekelijks BQC-QSO:

CW zondag 11:00 MET 3560 kHz
SSB zaterdag 10:30 MET 3795 kHz

Internationale QRP-frequenties:

CW    1843 3560 7030 10116 14060 18096 21060 24906  28060 50096 144060 kHz

SSB            3690 7090            14285            21285 24950 28360  50185 144285 kHz

FM                                                                                                               144585 kHz