Colofon

Opgericht op 15 april 1975 door PA0GG – Frans Priem (Silent Key)

Bestuur:

Voorzitter

PA9RZ, Robert van der Zaal, Molenstraat 50, 2171GN Sassenheim, 06-39276172, pa9rz@beneluxqrpclub.nl

Secretaris

PA3CLL, Henk Zwier , secretaris@beneluxqrpclub.nl

Penningmeester

PA4AH – Ambro van Hoof, 0610271817,  penningmeester@beneluxqrpclub.nl

Ondersteunende functies:

Redacteur NB

PA3EPQ – Ben Santen, pa3epq@beneluxqrpclub.nl

Project manager

PA5NN – Rick Rabouw, rick.rabouw@xs4all.nl

Webmasters

PA3GNZ – Tjeerd Gaasbeek, 030-2658947 (tussen 18:00-20:00), webmaster@beneluxqrpclub.nl

PE1FJN  – Marc Schijven,  webmaster@beneluxqrpclub.nl

Bij voorkeur per email met ons contact opnemen, zodat wij, Tjeerd en Marc, beide op de hoogte zijn. Grote bestanden, zoals foto’s, bij voorkeur per WeTransfer.

Organisatie:

Ledenadministratie via onze secretaris

Contributie

Benelux EUR 17,- per jaar. Betalingen op bankrekeningnummer IBAN NL16INGB0001994925 t.n.v. Benelux QRP Club te Sassenheim

Voor betalingen vanuit het buitenland. IBAN nr: NL16INGB0001994925, BIC nr: INGBNL2A

Nieuwsbrief 

Redactie-adres:

E-mail: redactie@beneluxqrpclub.nl

Redactie:

PA3EPQ, Ben Santen, hoofdredacteur & opmaak

PA9RZ, Robert van der Zaal, redacteur

PA3CLL, Henk Zwier, redacteur

De Nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en wordt bezorgd rond:

1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.

Kopij graag 2-3 maand tevoren inzenden (tekeningen 2 maanden).

Nieuwsbrieven 1 t/m 150 digitaal ontvangen: (Alleen voor leden BQC, kosten €15,00) Stuur uw lidnummer, naam en/of call naar bg.santen@home.nl, waarna u een e-mail ontvangt waarin uitgelegd wordt hoe u de Nieuwsbrieven 1 t/m 150 digitaal kunt ontvangen.

Awards & certificaten

info@beneluxqrpclub.nl

E-mail informatie

info@beneluxqrpclub.nl

De Benelux QRP Club is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 40596390.

Doelstellingen van de Benelux QRP Club:
Het bevorderen van laag-vermogen (QRP) radiozendamateurisme. Tijdens wedstrijden en andere evenementen zal hoogstens 5 watt output als QRP aangemerkt worden, bij gebruik van telefonie is de grens 10 watt PEP output. De club zal zijn doel trachten te bereiken door het geven van voorlichting, het uitwisselen van gegevens, het verstrekken van schema’s en bouwaanwijzingen van QRP-zenders, etc.

De club geeft een driemaandelijkse periodiek uit: de ‘Nieuwsbrief’.  De club bestaat uit luister- en zendamateurs die genoegen stellen in het experimentele karakter van ‘werken met klein vermogen’.
Zij stellen zich als doel om niet meer vermogen te gebruiken dan nodig is voor een goede verbinding, temeer daar dit de onderlinge storing op de amateurbanden beperkt. De leden zijn actief met de hobby bezig en geven hiervan blijk door het rapporteren van bijzondere verbindingen, met de gebruikte (zelfbouw) apparatuur, de toegepaste antenne en/of de bijzondere locatie.

De leden dragen de QRP-hobby naar buiten uit in woord, geschrift of met de daad wat niet wil zeggen dat het van tijd tot tijd werken met QRO niet zou zijn toegestaan!

Wekelijks BQC-QSO:

CW zondag 11:00 MET 3560 kHz
SSB zaterdag 10:30 MET 3795 kHz

Internationale QRP-frequenties:

CW    1843 3560 7030 10116 14060 18096 21060 24906  28060 50096 144060 kHz

SSB            3690 7090            14285            21285 24950 28360  50185 144285 kHz

FM                                                                                                               144585 kHz