Doelstelling

Onze doelstelling

De doelstelling van de Benelux QRP club is het bevorderen van Experimenteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozendamateurisme. Als QRP zal gelden tijdens wedstrijden en andere evenementen: het werken met vermogens van maximaal 5Watt output. De club zal zijn doel trachten te bereiken door het geven van voorlichting, het uitwisselen van gegevens, het verstrekken van schema’s en bouwaanwijzingen van QRP-zenders en al het overige, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken.

De club geeft hiertoe een driemaandelijks clubblad uit: de ‘Nieuwsbrief. De club zal bestaan uit zendamateurs zowel als ontvangamateurs, die inzien dat het werken met laag vermogen veel kan bijdragen tot meer genoegen met de radiohobby,vooral wat betreft het experimentele karakter daarvan. Het werken met niet meer vermogen dan nodig is voor het maken van een goede verbinding zal het doel van alle leden zijn, om zo de onderlinge storing op de amateur-banden tot een minimum te beperken. De leden zullen regelmatig actief met de hobby bezig zijn en geven hiervan blijk door het inzenden van activiteitsrapporten, het vermelden van bouwervaringen e.d., zulks ter bevordering van de clubactiviteiten. De leden zijn erop bedacht de QRP-hobby steeds naar buiten uit te dragen, hetzij in woord, geschrift of met de daad. In de club is plaats voor alle geïnteresseerden in QRP, ook voor degenen die slechts zo nu en dan met laag vermogen werken!Internationale QRP-frequenties

CW 1.843 3.560 7.030 10.116 14.060 18.096 21.060 24.906 28.060 50.060 MHz

SSB 3.690 7.090 14.285 21.285 28.360 50.285 144.282 MHz

Historie

In 1974 zocht Frans Priem (PA0GG) contact met andere radioamateurs die geïnteresseerd waren in het maken van radioverbindingen met laag vermogen. In april 1975 organiseerde Frans een bijeenkomst bij hem thuis waarbij een nieuwe club werd opgericht. Omdat de Nederlandse taal niet stopt bij de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse grens en 20 van de meer dan 30 miljoen Nederlands sprekende mensen wonen in Nederland, België of Luxemburg (de Benelux), werd besloten de club de naam “Benelux QRP Club” (“BQC”) te geven. Onze eerste voorzitter was Jan Mullers (PA0ANK). Oprichter Frans (PA0GG) besloot de taak van secretaris op zich te nemen. Enkele jaren later werd Frans voorzitter en vervulde deze taak tot hij in juni 1989 overleed. De vijf daaropvolgende jaren verving Henk Sibum (PA0GHS) Frans, zonder officieel voorzitter te worden.

In 1995 stemde Robert van der Zaal (toen PA3BHK tegenwoordig PA9RZ) ermee in om de nieuwe voorzitter te worden. In januari 2013 is Robert opgevolgd door Fred Jacobs (PA1FJ). Tegenwoordig heeft de BQC rond de 540 leden, hoofdzakelijk uit de Benelux-landen maar ook uit DL, G, GM, OH, SM en OZ. In 2018 is voorzitter Fred opgevolgd door wederom Robert PA9RZ.

Activiteiten

Het contact met de leden gaat via ons kwartaalblad “De Nieuwsbrief”. Nadat we jarenlang konden volstaan met een uitgave op A5 formaat, noopte het steeds toenemend aantal interessante artikelen ons ertoe om in december 2000 over te stappen naar A4 formaat. De clubinformatie neemt maar weinig ruimte in beslag, zodat we de meeste pagina’s kunnen besteden aan beschrijvingen, artikelen, schema’s, antennes en apparatuur ge- en beschreven door onze actieve leden. Veel van hen zijn enthousiaste bouwers en wij zijn blij enkele van de meest toonaangevende amateurs uit de Benelux in onze club te hebben.

Onze jaarlijkse bijeenkomst vindt plaats in oktober, de afgelopen drie jaar in Harderwijk. Net als in de Nieuwsbrief, is het karakter van het formele deel van de Algemene Leden Vergadering kort en wordt de meeste tijd daarna besteed aan het bewonderen van elkaars zelfgebouwde apparatuur naast het luisteren naar een lezing over een van de vele aspecten van het radioamateurisme.

In 1990 lanceerde Menno van der Deen (PA0DML) het idee “trek allemaal de natuur in” dat uitmondde in een regulier kampeer-evenement op een kampeerplaats langs de rivier de IJssel. De prachtigste antennes werden opgezet (groter dan sommige tenten!) en de enige interferentie die hoorbaar was kwam van een overdosis radioamateur signalen van de camping.

We houden iedere week twee QRP QSO’s, één op zaterdag vanaf 10:30 uur, rond 3.795 MHz in SSB en een op zondag vanaf 11:00 rond 3.560 MHz in CW.

De leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse “Marathon” waarin we proberen de amateurs te stimuleren actief te zijn met QRP. De Marathon start op 1 juli en eindigt op 30 juni in het jaar daarop. De totaalscore is het product van het aantal gewerkte DXCC landen en een multiplier. Deze muliplier is gebaseerd op het aantal gewerkte prefixen, waarbij ieder prefixpunt gecorrigeerd wordt door een “vermogensfactor” en een “antennefactor”. Hoe hoger het vermogen of de antenneversterking, hoe lager het gewicht van het nieuwe prefixpunt in de totale multiplier.

Op het eind van ieder kalenderjaar (en het begin van het nieuwe jaar) wordt onze “Activiteitenweek” gehouden, die samenvalt met de G-QRP Wintersports, wat onze bijdrage vormt aan de wereldwijde reünie van de leden van het QRP gilde.

Ons club certificaat kan verkregen worden door hen die kunnen aantonen 2-weg QRP verbindingen te hebben gemaakt met minstens 10 leden uit tenminste 2 verschillende landen.