Lid worden van de Benelux QRP Club dan kan eenvoudig door het PDF aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar het adres van de secretaris dat op het formulier staat vermeld.
 
Ook kunt u onderstaand webformulier gebruiken en aangeven dat u lid wil worden van onze vereniging. 
 
U verklaart hiermee tevens de doelstelling van de club te onderschrijven, zijnde:
 
Het AKTIEF, Experimenteel radio zend- en luister amateurisme met laag vermogen (QRP) te onderschrijven. Zij / hij realiseert zich, dat de club wordt gediend met actieve leden die daarvan zoveel als het mogelijk is blijk geven. Het zich gedragen als “Heer (Dame) in het Radioverkeer” zal haar / hem steeds ter harte gaan.
 
De kosten van het lidmaatschap, zijnde, per jaar, Eu 17,- in de Benelux en Eu 18,- daarbuiten, na ontvangst van het lidmaatschap nummer, overmaken t.n.v. Penningmeester van de Benelux QRP Club: IBAN nr: NL16 INGB 0001 994925, (BIC: INGBNL2A voor betalingen vanuit het buitenland) Graag het lidmaatschapsnummer ook vermelden bij de betaling. Daarom a.u.b. met betalen wachten op de bevestiging met lidmaatschapsnummer van de secretaris.

    Persoonlijke gegevens
    Mocht u liever geen mail adres opgeven, zou u dan contact op willen nemen met onze secretaris. Hier kunt u het ingevulde aanmeldingsformulier per post versturen. Voor contact gegevens, zie het Colofon.

    Post Adres