Activiteitenweek

Periode: 26 december t/m 1 januari

  • De activiteitenweek is geen contest.
  • Werken met: elke amateur.
  • Puntentelling: 1 punt per qso.
  • Multiplier: elke prefix en elk DXCC/WAE-land telt voor 1 multiplierpunt per band.
  • Score: som van de bandtotalen. Bandtotaal is de som van de qso-punten vermenigvuldigt met de som van de prefix- en landenpunten.
  • Bijzonderheden: werken onder QRP-regels. Crossband qso’s en/of -mode tellen niet. QRP-QRP qso’s tellen dubbel, dus 2 qso-punten.
  • Logs: per band + summary met QRP-verklaring vóór eind februari sturen naar info@beneluxqrpclub.nl.