cdrom_45_50 Nieuwsbrieven in digitale vorm

Sinds de oprichting van de Benelux QRP Club in 1975 bestaat ook de “Nieuwsbrief”, het drie maandelijks clubblad gemaakt voor en door enthousiaste radio zend- en luister-amateurs. In al die jaren heeft de BQC een gestage, continue groei doorgemaakt, waarbij amateurs van naam en faam zich als lid hebben aangemeld. Dat zij hun hobby serieus benaderen kan worden afgeleid aan de kennis en toewijding die in hun pennenvruchten ten toon wordt gespreid. Altijd leerzaam, vaak verhelderend en soms doorspekt met weergaloze humor.

Naast de papieren versie van de Nieuwsbrief bestaat er sinds enige tijd een gedigitaliseerde versie. Door vele uren vrijwillige inzet van een aantal leden zijn de Nieuwsbrieven NB1 – NB140 omgezet naar PDF-formaat. Dat zijn voor een groot deel gescande versies omdat het digitaal opmaken van de Nieuwsbrief pas iets van de laatste jaren is. Met Acrobat Reader van Adobe of soortgelijke PDF lezers kunt u de inhoud ervan bekijken.

BQC leden kunnen de oudere Digitale Nieuwsbrieven bestellen, in de Colofon (van de Nieuwsbrief) is te lezen hoe u deze Digitale Nieuwsbrieven kunt bestellen.

Wanneer de inhoud van de Nieuwsbrieven u gemotiveerd heeft tot het schrijven van een artikel dat u graag in ons periodiek gepubliceerd wilt zien dan kunt u contact opnemen met de redactie zie de Colofon.